Ik ben aangesloten bij


Als vergoedbaar CAT-therapeut bezit ik mijn PsBK (psychosociale basiskennis) en voldoe aan de PLATO norm. En neem ik de De Beroepscode in acht zoals omschreven. 

Ik val als CAT-therapeut onder GAT-Wkkgz klachtrecht en GAT-tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl

De prestatiecodes waarvoor ik erkend ben:

24505 (kinder) Coaching

24504 Psychosociale therapie

 


Als een erkende Holistisch Gezinstherapeut van de Opleiding Instituut Dreamchild volg ik daar mijn jaarlijkse bijscholingen en verdiepingsdagen.

 

Aanvullende informatie:

 • Ik hanteer tijdens mijn gesprekken oplossingsgerichte vragen en in bijzijn van de kinderen initieer ik een opbouwend gesprek. 
 • Tijdens het consult wordt er door beide partijen een behandelingsovereenkomst ondertekend.
 • Ouder(s) van jongeren onder de 16 jaar ondertekenen een toestemmingsformulier.
 • Ik maak zo nodig gebruik van een elektronisch cliëntendossier (ECD) onder toezicht van GAT.
 • De privacy van de cliënt wordt gerespecteerd. Verkregen informatie zal niet verstrekt worden aan derden. In het privacyreglement kunt u meer informatie lezen.
 • Ik ben als zorgverlener getraind in het signaleren, bespreekbaar maken en melden van het huiselijk geweld. Mijn richtlijn is de Meldcode

Verschillende uitgangspunten:

Mijn uitgangspunt is de Reversie Methode® (ontwikkeld door Sylvia Leegwater) betekent letterlijk het terugdraaien van de tijd, waarin je als ouder geconfronteerd wordt met onverwerkte ervaringen uit het verleden, via je kind!

Met deze methode help ik de ouders die samen met hun kind op zoek willen gaan naar een prettigere leefomgeving.

 

Enkele voorbeelden waarmee ik werk tijdens mijn sessies

 • Het innerlijk kind. Ervaringen uit onze jeugd oefenen een grote invloed uit op ons dagelijks leven. We zijn gevormd door de wijze waarop onze ouders het leven benaderden. De wijze waarop onze ouders omgingen met momenten van stress, relaties, hun eigen
  lichaam. Ieder van ons draagt een innerlijk kind mee. Een kind dat reageert vanuit pijn, verdriet, angst of woede. Een kind dat gehoord wil worden. Gezien wil worden.. Dit deel zal van tijd tot tijd aangeraakt worden door ervaringen in het NU.
 • Het Enneagram voor het proces 'op weg naar de vrijheid' en de ontwikkeling van de 12 kernverlangens. 
 • Testen op Emotioneel in Balans, houdt in dat lichaam en geest volkomen in balans zijn. En de energie in het lichaam vrij kan stromen. Onverwerkte emoties kunnen het energie systeem blokkeren. Emoties die niet goed verwerkt zijn, vormen een blokkade in het lichaam. Een blokkade veroorzaakt emotionele onevenwichtigheid wat zich op verschillende wijze kan uiten in lichamelijke en geestelijke klachten.
 • Aan de hand van visualisaties (beeldende gedachten) kan er geheeld en nieuwe stappen gezet worden.
 • Affirmaties zijn bekrachtigende zinnen met een positieve intentie. Het helpt je om de vervelende gedachten & gevoelens los te laten en de mooie gedachten & gevoelens welkom te heten.
 • Het werken met opstellingen kunnen je helpen inzichten geven in verschillende ontstane patronen en (aangemeten) rollen in je leven.
 • De Spiegelkind methode helpt je te luisteren naar de boodschap van je kind. Je kind wilt je wat duidelijk maken, je mag als ouder dit ontvangen, geef het proces voor je innerlijke groei de ruimte. 

 

 

Extra diensten

 

Coachen van kinderen onder schooltijd

 • Mocht er gedurende het traject de behoefte ontstaan om onder schooltijd het kind te coachen. Heeft de aanwezigheid van een kindercoach een meerwaarde? Dan laat ik mezelf met toestemming van ouders uitnodigen of benader ik de school vanuit de visie de dynamische driehoek waar het kind, ouder(s) en school in verbinding staan met elkaar. Een plan van aanpak is voor ieder gezin, elk kind anders en zou op maat afgestemd moeten worden. 

 

Huisbezoek

 • Soms laten de omstandigheden niet toe om naar de praktijk te komen, of je vindt het prettiger om in je eigen ruimte gecoacht te worden, dit is heel natuurlijk en daarom kom ik hier in tegemoet. Voor mij is het geen enkel probleem om bij jouw langs te komen. Ik kom graag op huisbezoek. Binnen de gemeente Dijk en Waard zijn er geen extra kosten aan verbonden.  Voor verdere reizen zal ik €0,19 per k/m in rekening brengen.

 

Wil je meer informatie?

Benader mij gerust met je vragen.