Ik ben aangesloten bij


Als CAT-therapeut bezit ik mijn PsBK (psychosociale basiskennis) En neem ik de De Beroepscode in acht zoals omschreven. 

Ik val als CAT-therapeut onder GAT-Wkkgz klachtrecht en GAT-tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl

De prestatiecodes waarvoor ik erkend ben:

24505 (kinder) Coaching

24504 Psychosociale therapie

 


Als een erkende Holistisch Gezinstherapeut van de Opleiding Instituut Dreamchild volg ik daar mijn jaarlijkse bijscholingen en verdiepingsdagen.

 

Aanvullende informatie:

  • Ik hanteer tijdens mijn gesprekken oplossingsgerichte vragen en in bijzijn van de kinderen initieer ik een opbouwend gesprek. 
  • Ouder(s) van jongeren onder de 16 jaar ondertekenen een toestemmingsformulier.
  • Ik maak zo nodig gebruik van een elektronisch cliëntendossier (ECD) onder toezicht van GAT.
  • De privacy van de cliënt wordt gerespecteerd. Verkregen informatie zal niet verstrekt worden aan derden. In het privacyreglement kunt u meer informatie lezen.
  • Ik ben als zorgverlener getraind in het signaleren, bespreekbaar maken en melden van het huiselijk geweld. Mijn richtlijn is de Meldcode

 

 

Extra diensten

 

Coachen van kinderen onder schooltijd

  • Mocht er gedurende het traject de behoefte ontstaan om onder schooltijd het kind te coachen. Dan laat ik mezelf met toestemming van ouders uitnodigen of benader ik de school vanuit de visie de dynamische driehoek waar het kind, ouder(s) en school in verbinding staan met elkaar. Een plan van aanpak is voor ieder gezin, elk kind anders en zou op maat afgestemd moeten worden. 

 

Huisbezoek

  • Soms laten de omstandigheden niet toe om naar de praktijk te komen, of je vindt het prettiger om in je eigen ruimte gecoacht te worden, dit is heel natuurlijk en daarom kom ik hier in tegemoet. Voor mij is het geen enkel probleem om bij jouw langs te komen. Ik kom graag op huisbezoek. Binnen de gemeente Dijk en Waard zijn er geen extra kosten aan verbonden.  Voor verdere reizen zal ik €0,19 per k/m in rekening brengen.

 

Wil je meer informatie?

Benader mij gerust met je vragen.