Kindercoaching

8 t/m 12 jaar

Je kind heeft tijdelijk sociaal en emotioneel ondersteuning nodig

Waarom een coach voor jouw kind?

Je kind krijgt begeleiding om specifieke uitdagingen aan te pakken en positieve veranderingen te bevorderen. 

 

Voor jezelf opkomen, iets weigeren, nee zeggen, je mening geven, omgaan met kritiek zijn sociale vaardigheden, waar veel kinderen moeite mee hebben. En als je iets moeilijk vindt, lukt het je steeds minder, je wordt steeds onzekerder. 

 

Terwijl juist zelfvertrouwen belangrijk is om je goed te voelen. 

Je kind heeft tijdelijk één-op-één ondersteuning nodig bij het overwinnen van tegenslagen of problemen. Dit kan thuis, op school of tijdens sportactiviteiten zijn.

 

Tijdens de coaching maak ik gebruik van de talenten en de vaardigheden dat een kind al bezit, zodat je kind stap voor stap zich vertrouwd en veilig ontwikkeld binnen zijn of haar leerproces.

 

  • Je kind voelt zich onrustig, boos, verdrietig of bang.
  • Je kind heeft moeite met het onder woorden brengen van zijn gedachten en gevoelens.
  • Je kind wilt zijn grenzen duidelijk maken.
  •  Er is sprake van pesten of gepest worden.
  • Je kind wilt durven en doen.
  • Vriendschappen aangaan en onderhouden

 

Samen kijken we naar een doel. We gaan op zoek naar nieuwe vaardigheden en oefenen deze in 'spel' zodat je deze bewust in gebruik gaat nemen. Uit ervaring zie ik de kinderen na de coaching meer zelfvertrouwen hebben. 

 

Hoe?

Je traint je grenzen, leert de signalen van je lichaam begrijpen, je voelt en snapt de emoties, (wat zegt het jou?)  Je maakt verbindingen tussen je gedachten en gevoelens en andersom. Je leert omgaan met boosheid, frustratie, verdriet en angstige gevoelens. Je hebt een tips & tools lijst voor jezelf ontdekt. 

 

Wat bereik je?

Je leert en oefent hoe je met anderen omgaat, voor jezelf opkomt zonder boos te worden, je mening geeft en zo nodig 'nee' durft te zeggen.

Je leert om positief over jezelf te denken, te weten wat je voelt, jezelf te presenteren en een goede lichaamshouding aan te nemen.

Coaching

Tijdens het eerste gesprek stem ik met de ouder(s) en het kind de doelen en de verwachtingen af.

Steeds kan er per sessie gekeken worden of voortzetting nodig blijkt. Om de week een sessie van een 1 uurtje zal het kind helpen om wat het heeft geleerd in de praktijk toe te passen.

 

Na 3 a 4 sessies vindt er een evaluatiemoment met de ouders en het kind plaats.

Soms zitten de ouders alle gesprekken bij, omdat het kind dit wenst en prettig vindt. 

Er zijn meerdere vormen om het kind te coachen. Zolang het maar veilig en vertrouwd is voor hem of haar.

 

Eindgesprek

Einde van het traject vindt er een eindgesprek plaats met de ouder(s) en het kind. We reflecteren terug op het intakegesprek, de geformuleerde doelen en evalueren we de voortgang vanuit het perspectief van het kind, ouder(s) en de kindercoach. 

Genoemde bedragen zijn inclusief 21% BTW.

Na elke sessie ontvang je een factuur per e-mail.

Hooggevoelige kinderen

Een nieuwe generatie kinderen.

Kinderen van deze tijd hebben prachtige eigenschappen, zoals een grote innerlijke wijsheid, (hoog) gevoeligheid, een sterke intuïtie. Veel kinderen ervaren onbegrip over wie ze werkelijk zijn, ze willen gezien en gehoord worden.

 

Boodschap aan de ouders 

De nieuwe generatie kinderen vraagt ons om bewustwording. Ze zijn perfect in staat om jouw een spiegel voor te houden. Ze laten gedrag zien als uitnodiging om op onderzoek te gaan naar je onopgeloste pijn uit jouw verleden... om zo neutraal mogelijk jezelf te zijn.

 

PrikkelstormCoaching®

In balans komen in een wereld vol prikkels

Ik ben een gecertificeerd Prikkelstormcoach® 

Coaching aan de hand van de prikkelstormkaarten is geschikt voor alle kinderen, het gaat er om dat het kind gehoord, gezien en in zijn kracht gezet wordt. (ook geschikt voor pubers )

 

Alles wat van jou is mag er zijn.

 

Een mooi aanbod voor iedereen die zicht wil hebben op zijn of haar prikkelverwerking. Een effectief middel om bewustzijn te ervaren voor de prikkels die je ontvangt en 'verwerkt' gedurende de dag.