Trainingen voor 12- en 12+

Training voor het basisschoolkind

Speciaal voor de kinderen tussen de leeftijd 8 en 12 jaar.

 

Al onze kinderen zijn speciaal en uniek, hoe bijzonder zijn ZIJ!, hoe bijzonder ben JIJ!

 

Gelukkig leren we steeds meer vanuit de maatschappij om te ZIJN! zoals we willen zijn. Wij gunnen alle kinderen te zien wat hun kwaliteiten zijn, dat ze geliefd zijn, dat zij wat bij te dragen hebben aan anderen, maar ook anderen kunnen helpen met hun expertise.

 

Jouw kind wil leren;

- Uitkomen voor zijn mening, zijn gedachten en gevoelens

- Omgaan met lastige situaties

- Inzien en accepteren wat hij/zij aan kwaliteiten heeft

- Omgaan met boze, verdrietige, angstige gevoelens

- Spanning ombuigen naar zelfvertrouwen

- Vriendschappen aangaan en onderhouden

 

  • De training is er voor het aansterken van de sociale vaardigheden van de kinderen. Tijdens de training zullen we samen op zoek gaan naar de manieren hoe je kind om kan gaan met 'tegenslagen' op school, thuis, in vriendschappen, tijdens sporten of maatschappelijke activiteiten. De training bestaat uit 2 delen, een deel theorie en een deel zullen we lichaamsgerichte oefeningen doen om de geleerde te ervaren.
  • O.a. trainen van je fysieke grenzen, de waarnemingen in je lichaam, waar voel je de emotie en wat zegt het jou? De verbinding van gedachten en gevoelens. Het leren omgaan met boosheid, verdriet en angstige gevoelens. 

De visie van de training is, het kind in zijn kracht brengen, het kind vindt zijn eigen hulpmiddel, hulpbron op een voor hem passende manier. Het kind bedenkt zijn oplossingen en maakt het daarmee krachtig en werkbaar voor zichzelf.  En de kracht van de groep staat voorop, van elkaar leer je en tegelijkertijd voel je verbinding met waar ze verschillend en toch gelijk mee worstelen. 

De training bestaat uit 5 bijeenkomsten van ieder 1 uur per week. Ieder bijeenkomst zal er een verschillende thema aan bod komen. Ieder kind krijgt een werkboekje waarin het geleerde ook thuis gelezen kan worden, ook zal het kind dit als naslagwerk gebruiken. 

 

  • Vooraf vindt er een intake c.q. kennismakingsgesprek plaats met ouder(s) en het kind, tijdens het gesprek zetten we alvast het perspectief op scherp en spreekt het kind zijn/haar doelen uit. 

 

Einde van het traject vindt er wederom een eindgesprek plaats met ouder(s) en het kind. We reflecteren terug op het intakegesprek, de geformuleerde doelen en evalueren we de voortgang vanuit het perspectief van het kind, ouder(s) en de trainer. 

De training kan van start gaan bij een groepsgrootte van minimaal 4 kinderen met een maximum 10 kinderen, zodat de kinderen van elkaar kunnen leren, maar ook voldoende aandacht 1 op 1 kunnen krijgen. 

 

Benader ons gerust met je vragen

Trainers Fatma & Robert